Dagens gang

Dagens gang

En typisk dag i Sundpark starter for nogle kl. 6.45.

Vi mødes i vores fællesrum hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 8.00. Der er ikke så mange børn på det tidspunkt, så her er mulighed for en rolig start hvor man kan sidde og vågne, kigge i en bog el lege med de venner der er mødt ind - efterhånden som flere børn og personale møder ind, deles børn og voksne ud på stuerne og her foregår legen indtil kl. 9.00. Her tilbydes børnene lidt frugt og kl. 9.30 vil vi rigtig gerne have at alle vores børn er mødt ind, for her begynder dagens aktiviteter.

Kl. 11.00 ca. spiser vi frokost og fra 12.00 - 14.00 sover vuggestuebørnene og de børnehavebørn der måtte have behov. Resten af børnehavebørnene går ud og leger på legepladsen i dette tidsrum.

Efter udeleg og middagslur, tilbydes børnene eftermiddagsfrugt og brød. Derefter går eftermiddagens aktiviteter i gang.

Kl. 17.00 lukker institutionen.

Aktiviteter:

I både vuggestue og børnehave aldersopdeler vi børnene i grupper. Formålet med aldersopdelingen er, at kunne tilrettelægge pædagogikken og læringsmiljøet mere målrettet i forhold til udviklingstrin og alder, sådan så læringen højnes og de hver især får plads og ro til at udvikle sig. Herved kan der arbejdes med alderssvarende aktiviteter, der tydeliggøre hvor det enkelte barn er i sin udvikling og hver der evt. kunne være brug for udviklende indsats.

Aldersopdelte grupper i vuggestuen giver b.la. plads til at være stor uden, at man skal vise hensyn til de små fx. når man hopper el tumler. Omvendt får de yngste plads til at undersøge og udforske verden i deres eget tempo uden forstyrrelse fra de ældre.  

I børnehaven har vi b.la. aldersopdelte; læsegrupper, storebørnsgrupper, sproggrupper og idrætsgrupper.

Overordnet er venskaber og relationer et vigtigt element i de aldersopdelte grupper og ved hver gruppe er selvfølgelig tilknyttet en voksen fra barnets faste stue til, at sikre børnene oplever genkendelighed og tryghed i grupperne. I alle grupperne arbejder vi ud fra de 6 læringsmål: Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, samt kultur, æstetik og fællesskab.

Når børnene ikke er aldersopdelte er de tilknyttet deres faste basisstuer som er aldersblandet. At være aldersblandet ser vi også stor værdi ved, fordi at børnene her kan spejle sig i- og lære af hinanden. Det er b.la. udvikling af personlige og sociale kompetencer når de største børn kan hjælpe en yngre ven med tøj og andre gøremål. Det mindre barn spejler sig så ligeledes i de større børn og øver sig heri, at udvikle de kompetencer som de ældste børn behersker.

Der foregår også en masse aktiviteter når barnet er på dets faste stue. Vi beskæftiger os b.la. med årtidernes skiften og traditionerne deraf. Temauger og projekter hvor vi dykker lidt dybere ned i et emne, har vi løbende hele året med børnenes spor og læringstemaerne i fokus, samt den frie leg og meget meget mere som at; klippe/klister og male, lave en masse perlekæder og perleplader, puslespil og andre spil alt efter alder, rundkreds, leg på legeplads, fælles fredagssang, mad over bål, ture, rytmik, historiefortælling, sanglege, lege med dukker, biler og andet legetøj - har vi mon glemt noget ? :-)