Velkommen til institutionen

                              Velkommen 

Sundpark er en selvejende og integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år og normeret til 148 børn. Institutionen er medlem og administreret af paraplyorganisationen Fobu og har gennem mange år haft driftsoverenskomst med Københavns Kommune og indgår som en del af det samlede institutionstilbud på Amager.

                   Praktiske oplysninger

Institutionens åbningstider er; mandag - fredag fra kl. 06.45 - 17.00.

Af hensyn til dagens aktiviteter bedes børnene være mødt ind senest 09.30.

Vi har rundvisning hver den første og sidste mandag i måneden kl. 10.00 - kontakt os for tilmelding på tlf.  35302190

                                  Børn

Vi har 9 børnegrupper:

5 grupper i vuggestuen for de 0 - 3 årige: Grøn, Blå, Rød, Gul og Orange stue, samt 4 grupper i børnehaven: Karmin, Iris, Turkis og Okker stue.  

                            Personale

Vi har en erfaren, dygtig og stabil personalegruppe som består af pædagoger, pæd. assistenter og pædagogmedhjælpere, samt en køkkenchef og en assistent.

I Sundpark vægter vi uddannelse og faglig udvikling, så derfor har vi stort set altid studerende i praktik på stuerne og i køkkenet.

                             Fysiske rammer

Vi bor i nogle delvist helt nye fysiske rammer. Vores børnehaveafdeling er april 2018 og vuggestueafdeling er 1999. For begge bygninger gør sig gældende at de byder på nogle gode lyse rum og gange.

Udenoms arealerne er også gode og varierede. De er opdelt i forhold til børnehave og vuggestue, ligesom der også er en række fælles arealer - herunder en stor udendørs multibane som kan bruges året rundt.

                            Belligenhed

Geografisk set er vi tæt på gode naturoplevelser (Øresund/Amagerstrand, Den blå planet, Kastrupfortet, Vestamager og offentlige legepladser).

Trafikforbindelsen er ligeledes god. Vi har både busser og metroen kun et par minutters gang herfra.

                       Sundparks historie

Historien om Sundpark starter som alle gamle historier med "Der var engang"

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle på arbejdsmarkedet. Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen. Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det "nye" hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henvend 49 år. 

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle "bo" i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999 og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Det samme gentog sig i 2015 og her blev det besluttet, at Sundpark skulle udvides og børnetallet endnu engang skulle stige - denne gang 80 til 148 børn. I april 2018 kunne Sundpark således igen hejse flaget, åbne dørene og byde børn og voksne velkomne til en endnu større institution. Heldigvis i samme skønne omgivelser og i nogle nye og renoverede dejlige lokaler.

Her er vi så nu og kan tænke lidt på forskellen fra 1945 til nu.

  

 

 

 

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.